ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Monday, April 02, 2007

...

کافی­ست شب بیاید و باران بیاورد.
بی ­چتر، زیر سایه ­ی باران بایستم،
یا شیشه، ماتِ هرمِ نفس­ های من شود،
فرقی نمی­کند!

تر می­کند تمام رخ­م را نزول آب
این قطره­ های ناب!
از ابر، یا دوچشمِ بهاریّ ابری ­ام،
فرقی نمی­کند

کافی­ست شب بیاید و آخر سحر شود
بی­تاب می­شوم
چون شمع، روی گونه­ ی خود آب می­شوم.
...

Labels:


[ 15:56 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |