ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Tuesday, October 17, 2006

امن یجیب؟
کرکره ­ی این زیرپله ­ی محقرموقت البته مقدر را تا نیمه بالا زده­ ام و بسم الله / فعلاً دولا دولا میروم و میایم مگر خدا به کمرم بزند و راست بایستم ان شاءالله / شب به شب همه دخل را روی پیش­خوان می­ریزم و حراج! شاید زکات به خلق الله / که ایها الناس! نان شب­ من، مـِن حیث لا تعلمون می­رسد نه از ایدیکم، که فوقهم : ید الله / همه را صدقه می­دهم دفع هزاران بلا و نذر می­کنم جهت شفای ما و شما و آنها! / باشد که خوب شویم، خوب ِخوب / آمین.

Labels:


[ 22:30 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |