ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Saturday, December 23, 2006

دوی ِ دی
- بیست­ و ­دومین پاییز هم بر من گذشت، از همین امشب دلم چه برای­ خزان تنگ شده ­است!
- خوب می­دانم زمستان امسال و حتی بهار بعد کمی فقط کمی دیر خواهند گذشت؛
- امشب چقــــــــدر فرق دارد و دارم با هر شب دیگری قبل و بعد از این!
- تمام شد. نشمردم، شاید نیم­ هزار! سطر؛ هر سطر، چهل کلمه، هر کلمه یک ذکر، هر ذکر ...
- دل­م هوای حرم کرده، مسجد نبی ص و پای منبرش، نجف و ایوان­ش، مشهد رضاع و کفشداری یازده ­ش!
- زمستان را فقط بخاطر رضای تو دوست دارم، خدا!
- دوی دِی، قرار بود میان­ ترم راکتور ندهیم، نرفتم، دادند! یادم نبود "قرار" بی ­اعتبار شده­ است مدت ­هاست!
- راکتور می­افتم، تا باشد از این افتادن­ ها و جاماندن ­ها، قرارهای بی اعتبار­ها!، بی­ قرار­ها ...
- یعنی باور کنم نود روز همه ­ی سرها در گریبان است؟!
- دلم دو سه ­­چار ماهی هست که محرّم می­خواهد...
- نعوذ بالله اگر ره به مقصدی نبری .

Labels:


[ 20:47 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |