ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Sunday, November 12, 2006

هوی
خوش دارم بعد از این وقفه ­ی مدید، طرحی جدید بزنم به دار قالی دیری ­ست خالی ِ دل­م؛ حرفی نو، برای تو... پر از نقل ا­م و خسته از حساب عقل؛ شب است و نیستی!، نبودن­ت جسورم می­کند، قصورم را ببخش... گیرم تو آن­قدر خوب که از من هیچ نپرسی، من اما هوای مشق عشق دارم. بخوان! نشسته ­ام روی گلیم گذشته­. بس که لگد خورده، دیگر نخ ­نما هم حتی نیست. ریشه ­هایش از همان وقتی که خودم با همین دست­ها از آب بیرونش کشیدم، خشکیده­ اند! می­ بینی؟ چمباتمه می­زنم روبروی­ت، مباد که پایم از گلیمم درازتر شود. دست بر دست میگذارم، زبان به کام میگیرم و سر به راه. نکند از خبط و سهوی پشیمانم کنند این ارتش از هم گسیخته ­ی جوارح نا به ­فرمان من و حلقه به ­گوش دل...

Labels:


[ 14:16 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |