ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Wednesday, November 15, 2006

قمیص
هنوز تیشه ­ی کفر به ریشه ­ی ایمانم نزده­ ام، مؤمن! برایم "یغنهم الله" می­خوانی!؟ دیدی بلد بودم که بعدش آمده "من فضله" ؟... تازه باز هم بلدم! به خیالت فقط تو به این سطرها پناه برده­ ای؟ ما هم از این کتاب ­های منسوب به "مجید" و "کریم" شما، روی بلندی ­های خانه­ مان زیاد داریم! هربار به قصدی دست به سوی­ش که می­برم، با خودم فکر می­کنم کاش می­شد با همین خاک روی­ش تیمم کرد به ­جای وضو. که "لمس­ش نمی­کنند الا المطهّرون"؛ هرچند چشم و دلم به غسل هم تطهیر نمی­شود چه رسد به وضو و تیمم!.. هیچ آداب تفأل به قرآن نمی­دانم، ولی این روزها هربار همین­طور بی ادب! به دنبال آیه­ ای اگر بازش می­کنم، یوسف ِقرآن می­آید! قرآن می­شوم! یوسف­م می­آید! یعقوب می­شوم، یوسف­م رفته­ است، گریه می­کنم، یوسفم نمی­آید، کور می­شوم! پیرهنی هم نیست، صبر می­کنم، نومید ولی نیستم که " لاییأس من روح الله الا القوم الکافرون" گفتم که هنوز ریشه ­ی ایمانم را از خاک بیرون نکشیده­ ام ... دیگر گریه هم نمی­کنم، دعای قنوت­م شده "یا ایّها العزیز!" به "بضاعة مزجیة" می­روم ، مگر پیمانه ­ام را پر کند. فقیرم، نه از آن دست فقری که دیوار به دیوار کفر است، از آنها که شیرین، وعده­ ی غنای­شان را داده، از فضلش؛ تازه قرار است بشوم از "مَن یتّق الله" که "مـِن حیث لا یحتسب" رزقم دهد، گرفتی؟ "من فضله" همان "من حیث" است که این یکی را حتی متقین هم لایحتسب! تفسیر به رأی می­کنم! معاذالله ...

Labels:


[ 00:02 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |