ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Sunday, March 04, 2007

اقرار
به خیال­ت نوشتن به همین سادگی ­هاست؟ بنام تو که باشد، آداب دارد و نمی­دانم. سیاهی خطوط ، نه ردّ جوهر، عرق شرم ِ روی سیاه قلم است، چکیده بر صورت سفید صفحه . نور توجهت، پستوی ذهن­م را چراغانی کرده. انگار همه حرف­ های­م را خوانده­ باشی... کار هرشب­م است، خودم را میان تاریکی شب که می ­یابم، گم ا­ت می­کنم، می­روی انگار، تنها می­شوم. حالا تازه شب­های سرد و بلند من شروع می­شوند، به­ عادت، دست­ هام قلم می­طلبند و دل­م به نوشتن رضا نمی­دهد. چه نیازی ­ست به اسارت حرف­های دل، لای ورق؟ گناه دارند.
من امشب اعتراف می­کنم مدت­هاست غرق شده­ ام. غرق اقیانوس آرام خیال! غرق دریای سرخ احساس...

Labels:


[ 01:08 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |