ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Wednesday, October 10, 2007

سیرآب
باران که تمام روز و تا نیمه ­های ­شب می ­بارید، دل خوش کرده ­بودم ربط و راهی هست مابین تغییر حال آسمان تب­دار و احوال این دل بی­قرار؛ اما .. دوسه­ روزی ­ست دیگر نمی­بارد.. دلم قدری بیشتر از سرخی آسمان شبی که زمین سیراب شد، گرفته.. نه رعدی پشت حصار بغض زندان نای تن­م به اسارت نشسته که رها شود؛ نه برقی مانده به چشم­های بی ­رمق­م تا نوری نثار این کوره­ راه کند..
اما؛
به همین روزوشب­ها قسم ، یک شب، جایی میان آسمان و زمین، بی رعد و برق، آرام ­تر از هرچه سکوت، به عدد ثانیه ­های سرد و سخت صبوری، قطره ­قطره خواهم شد.. وَ خواهم بارید.. بر سر و روی و شانه­ هایی که تشنه ا­ند..
یک شب ماه می­شوم سیر نگاه­م کنید، شبی ستاره تا به اشاره نشان­م دهید،، یک شب کمی مانده به صبح، سپیدی سحر می­شوم آرام چشم­هایتان را باز کنید.

Labels:


[ 23:00 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |