ویرگول
 دمی وقف، کمی صبر ... غمی هست


[ خانه | پست الکترونيک | ATOM | RSS ]

Tuesday, May 05, 2009

دعاي افتتاح - 15 ارديبهشت


روي تمام فاصله ها را سياه كن

بيراه رفته اي چو مرا سر به راه كن

بركن بساط هرچه فراق است و غربت است

من تشنه ي حلاوت وصل ام، نگاه كن!

خط ميان روز و شبم را تو خط بزن

فكري براي صحبت خورشيد و ماه كن

دستي به پاي سرو و سر نسترن بكش

ارديبهشت باش و خزان را تباه كن

چشم من و جمال چو ماهت، گناه نيست

حتي اگر گناه، بيا و گناه كن!

ديوار هاي كلبه ي حزن مرا بريز

كنعان جهنم است نباشي، نگاه كن!

حالا كه رفته اي و "عزيز" جهان شدي،

"يوسف" شو باز و يك نظري هم به چاه كن

ختم تمام دلهره هاي مرا بخوان

با من بمان، به عشق، مرا افتتاح كن

صدبار "عاشقت شدن" ام اشتباه بود

يك بار هم "تو" در حق من اشتباه كن

Labels:


[ 15:37 ] [ ]

October 2006 | November 2006 | December 2006 | January 2007 | March 2007 | April 2007 | May 2007 | July 2007 | August 2007 | September 2007 | October 2007 | November 2007 | January 2008 | June 2008 | July 2008 | August 2008 | September 2008 | October 2008 | November 2008 | December 2008 | February 2009 | March 2009 | April 2009 | May 2009 | June 2009 | July 2009 | August 2009 | September 2009 | November 2009 | December 2009 | January 2010 | February 2010 | March 2010 | May 2010 | July 2010 | September 2010 |